การแสดงของชมรมสันทนากร - PAE 2561


Download videos:
medium

ส่วนหนึ่งของการแนะนำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการนักเรียนบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา /> /> ชมรมสันทนากร: /> #PAE2561