Learn English Via listening | Pre-Intermediate - Lesson 31. California


Xem phụ đề Anh – Việt và tải bài nghe về máy: Download MP3 file with English - Vietnamese subtitles: More videos to learn english Via listening for beginners (Các bài nghe dành cho trình độ bắt đầu từ giáo trình Lean English Via Listening) : /> - Videos to learn english Via listening level elementary: (Các bài nghe dành cho trình độ sơ cấp) /> - Videos to learn english Via listening level pre-intermediate: (Các bài nghe dành cho trình độ sơ trung cấp) /> - Videos to learn english Via listening level intermediate: (Các bài nghe dành cho trình độ trung cấp) - Videos to learn english Via listening level Upper intermediate: (Các bài nghe dành cho trình độ trên trung cấp) - Lean English Conversation (Các bài học tiếng Anh qua hội thoại) /> - Videos to learn English through story (Các bài học tiếng Anh qua truyện) /> KẾT NỐI VỚI UCAN QUA CÁC KÊNH 1. Website: />2. Fanpage: />3. Tìm hiểu chương trình học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ giúp giao tiếp cơ bản sau 6 tháng tại: /> Nguồn: Giáo trình Lean English Via ListeningSwiftie Linh
Thanks Ucan very much Love ya 'cuz you guys improve my English Make more videos, pleaz
helen Xalil
Nice
Patrick
It's a Vietnam I hate it