Learn English Listening | English Stories - 1. The grasshoper and the ants


Download videos:
hd720 medium

More videos to learn english listening for beginners (Các bài nghe dành cho trình độ bắt đầu) : /> Videos to learn english listening level elementary: (Các bài nghe dành cho trình độ sơ cấp) /> Videos to learn english listening level pre-intermediate: (Các bài nghe dành cho trình độ sơ trung cấp) /> Videos to learn english listening level intermediate: (Các bài nghe dành cho trình độ trung cấp) /> Videos to learn english speaking: Các bài luyện nói /> Exercises for beginners Bài tập cho trình độ beginner /> Exercises for elementary learners: Bài tập cho trình độ sơ cấpAnh Thư Trương Hoàng
I'm sorry to say this. There are some frequent errors in this content of the subtitle. It's not what the narrator reads.
George Chan
What a terrible voice for this clip!!!
Hưng Nguyễn
Nói nhanh quá tôi theo ko kịp,có bài nào nói chậm hơn ko xin chỉ giúp.